Adresa

Miloša Dujića bb
78240 ČELINAC

Radno vrijeme

Pon – Sub 8:00 – 18:00
Ned – Neradno

Pozovite nas

Briket

Piljevina koja u našoj fabrici ostaje poslije obrade drveta, koristi se za grijanje i sušenje, a ljeti od viška proizvodimo briket – najkvalitetniji ekološki energent.

Briket fabrike “DI FAČO”, koji je 100% od hrastovine ima veliku kaloričnu moć od 5.500 kcal. Prodaje se uglavnom na domaćem tržištu, a izvozi se u Austriju, Njemačku i Belgiju.

Obnovljivi izvori energije su sve više na cijeni u svijetu, abiomasa ima poseban značaj zbog izuzetno čistog sagorjevanja. Proces proizvodnje parketa se izvodi sa potpuno prirodnim sirovinama, a stvoreni otpad je pogodan za proizvodnju izuzetno čistih i cijenjenih energenata.

 

Briketi i peleti fabrike “DI FAČO” se izrađuju od hrastovog otpada vrhunskog kvaliteta, bez hemijskih dodataka. Pored značajnog smanjenja troškova grijanja i sušenja, dobija se vrlo kvalitetan energent, koji ne stvara otrovne gasove prilikom sagorjevanja.

Drvni ostatak se prerađuje na namjenskim mašinama, pakuje i plasira na tržište.
Biomasa se smatra energentom, koji predstavlja kvalitetno dugoročno rješenje za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora.

Ovakvi izvori energije su obnovljivi, ekološki prihvatljivi i pogodni za transport i korištenje. Proizvodnjom briketa i peleta fabrika “DI FAČO” iz Čelinca je u svoju ponudu uvrstila vrlo atraktivne proizvode.

Briketi i peleti iz naše ponude se izrađuju od potpuno prirodne sirovine, čime je stvoren proizvod vrhunskog kvaliteta. Proizvodni proces je u potpunosti zaokružen, sa maksimalnim iskorištenjem sirovine.

Hrastovi trupci ulaze u pogon pilane kao sirovina, gdje se dobijaju pilanski proizvodi. Daljom preradom se proizvodi parket, a sav otpadni materijal se koristi za proizvodnju briketa i peleta.
Briketi nastaju presovanjem piljevine u odgovarajuće kalupe, gdje ovaj cijenjeni proizvod dobija željeni oblik i veličinu.

Pakuje se u termoskupljajuće folije, gdje je zaštićen od vlage. Pogodan je za transport i skladištenje, a prilikom slaganja zauzima malo prostora.
Peleti su granulati veličine oko 30 mm, koji sagorjevaju u pećima sa posebno oblikovanim ložištem. Dobijaju se presovanjem piljevine, a sirovina se prethodno osuši, čime se vlažnost smanjuje na prihvatljiv nivo. Stvaraju visok toplotni učinak, a sagorjevanje sa vrlo malo pepela je potpuno prilagođeno savremenim ekološkim standardima.

Prilikom sagorjevanja stvaraju istu količinu CO2 koliko su potrošili prilikom rasta drveta. Popularnost ovog energenta je u stabilnom porastu, a otvara se sve veći broj pogona za proizvodnju.
Korištenje obnovljivih izvora energije se sve više podstiče zakonskim rješenjima, a države povećavaju udio prirodnih energenata prema međunarodnim sporazumima. Zemlje Evropske Unije su prihvatile obavezu da do 2010. godine udio iz obnovljivih izvora bude 12 % od ukupne potrošnje.