Sirovine

Fabrika za proizvodnju parketa "DI FAČO" iz Čelinca svoje proizvode izrađuje od prirodnih materijala dokazanog kvaliteta, koji su porijeklom sa ovih prostora.
Šumske zajednice šireg područja su izuzetno očuvane i predstavljaju stabilnu, dugoročnu sirovinsku bazu za proizvodnju parketa i drugih proizvoda od drveta.
Nesmetan razvitak vegetacije u povoljnim ekološkim uslovima je stvorio bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, što je najbolji dokaz zdravlja šuma i kvaliteta drveta.
Šumske zajednice su staništa mnogobrojnih biljnih i životinjskih vrsta, čime je stvorena raznolikost biljnog i životinjskog svijeta.
Prirodna šumska bogatstva se koriste racionalno, uz stalnu brigu o očuvanju.
Zakonskim rješenjima su određene aktivnosti na sječi i zaštiti, a ovlaštena šumska gazdinstva sprovode zakone i propise.
Zaštitom šuma se štiti njihova bioraznolikost, a smanjenje brojnosti bilo koje vrste dovodi do poremećaja u brojnosti drugih vrsta.
Iz bogate ponude stabala vrhunskog kvaliteta iz okolnih šuma, svojim kvalitetom se posebno ističe hrast, koji se u prirodi javlja u nekoliko vrsta.
Za proizvodnju parketa je najkvalitetniji hrast kitnjak, koji je rasprostranjen na širem području.
Hrast kitnjak (Quercus petraea) je izuzetno otporno drvo iz roda hrasta, porodice žirnjača(Fagaceae). Naraste u visinu do 40 m, sa debljinom stabla od 1-3 m.
Otporan je na prašinu, otrovnegasove, kao i na razne vremenske uticaje.
U šumama se uzgaja do 120 godina starosti, ali fiziološka starost u prirodi mu iznosi do 1.000 godina.
Ima jak i razvijen korjenov sistem, sa centralnom žilom, što ga u prirodi štiti od raznovrsnih vremenskih uticaja i omogućava mu dug život.
Hrastovina je izuzetno kvalitetan material, koji je nalazio svoju primjenu u izradi raznih proizvoda.
Kvalitet hrasta je poznat još od prvih ljudskih zajednica, gdje je bio vrlo popularan za izgradnju objekata različitih namjena.
Zbog dugovječnosti, moćnog izgleda, čvrstine i drugih osobenosti, u mnogim predanjima starih naroda je dobijao natprirodna obilježja i smatran je simbolom snage, čvrstine, dugovječnosti i moći.
Hrast kitnjak se u savremenom dobu intenzivno koristi za izradu izuzetno kvalitetnih proizvoda od drveta.
Hrastov parket je poznat po kvalitetu, koji je prenesen sa moćnih stabala, čija starost u prirodi dostiže do hiljadu godina.
Parketi "FAČO" u Vaše stambene i poslovne prostore unose snagu dugovječnih, moćnih stabala iz netaknute prirode!